Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Rejestr zmian

08 października 2012 16:26 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel plastyki- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:26 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel muzyki- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:25 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel techniki, zajęć technicznych- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:24 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel matematyki- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:23 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel matematyki- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:23 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel przyrody- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:22 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:22 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:19 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:19 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego- członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:17 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, wicedyrektor, członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:16 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Dyrektor- przewodniczacy Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:14 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Wychowawca świetlicy, członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:14 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Wychowawca świetlicy, członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:13 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Wychowawca świetlicy, członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:12 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:12 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:11 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:11 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:10 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:09 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:09 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:08 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel nauczania początkowego zintegrowanego-członek Rady Pedagogicznej.
08 października 2012 16:06 (Renata Kulka) Osoby: Agata Wójcik: Dodanie osoby.
08 października 2012 16:05 (Renata Kulka) Osoby: Agnieszka Jagiełło: Dodanie osoby.
08 października 2012 16:05 (Renata Kulka) Osoby: Katarzyna Szymkowiak: Dodanie osoby.
08 października 2012 16:05 (Renata Kulka) Osoby: Anna Pajszczyk: Dodanie osoby.
08 października 2012 10:25 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 6b.
08 października 2012 10:24 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 6a.
08 października 2012 10:24 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 5b.
08 października 2012 10:24 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 5a.
08 października 2012 10:23 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 4b.
08 października 2012 10:22 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 4a.
08 października 2012 10:21 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 3b.
08 października 2012 10:21 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 3a.
08 października 2012 10:20 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 2b.
08 października 2012 10:20 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 1b.
08 października 2012 10:19 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Członek Rady Rodziców- przedstawiciel oddziału 0b.
08 października 2012 10:17 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie członka komisji: Członek komisji rewizyjnej.
08 października 2012 10:17 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie członka komisji: Członek komisji rewizyjnej.
08 października 2012 10:16 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie członka komisji: Członek komisji rewizyjnej.
08 października 2012 10:15 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie komisji: Komisja rewizyjna.
08 października 2012 10:14 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Kronikarz Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 1c.
08 października 2012 10:13 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Skarbnik Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 2a.
08 października 2012 10:12 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Sekretarz Rady Rodziców- przedstawiciel klasy1a.
08 października 2012 10:10 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców- przedstawiciel klasy 2c.
08 października 2012 10:09 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodnicząca Rady Rodziców- przedstawiciel oddziału 0a.
08 października 2012 10:04 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Zmiana nazwy organu: Rada Rodziców.
08 października 2012 10:02 (Renata Kulka) Osoby: Marta Szymańska: Dodanie osoby.
08 października 2012 10:01 (Renata Kulka) Osoby: Magdalena Kowalska: Dodanie osoby.
Ilość wyświetleń: 8085
Realizacja: Superszkolna.pl