Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Rejestr zmian

16 września 2011 08:50 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
09 czerwca 2011 15:43 (Renata Kulka) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania.: Dodanie załącznika [wso.doc] do dokumentu.
09 czerwca 2011 15:42 (Renata Kulka) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania.: Usunięcie załącznika [6_wso.doc] z dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:19 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
14 kwietnia 2011 09:18 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel techniki- członek Rady Pedagogicznej.
14 kwietnia 2011 09:18 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
14 kwietnia 2011 09:07 (Renata Kulka) Statut: Statut: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:05 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Szkoły.: Dodanie załącznika [1_regulamin_szkoly.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:04 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Szkoły.: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:03 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Rady Pedagogicznej.: Dodanie załącznika [2_regulamin_rady_pedagogicznej.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:02 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Rady Pedagogicznej.: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:01 (Renata Kulka) Statut: Regulamin dyżurów.: Dodanie załącznika [3_regulamin_dyzurow.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:00 (Renata Kulka) Statut: Regulamin dyżurów.: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 09:00 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.: Dodanie załącznika [4_regulamin_samorzadu_uczniowskiego.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:58 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Samorządu Uczniowskiego.: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:57 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Rady Rodziców: Dodanie załącznika [5_regulamin_rada_rodzicow.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:56 (Renata Kulka) Statut: Regulamin Rady Rodziców: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:53 (Renata Kulka) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania.: Dodanie załącznika [6_wso.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:52 (Renata Kulka) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania.: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:49 (Renata Kulka) Statut: Program wychowawczy szkoły: Dodanie załącznika [7_program_wychowawczy.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:49 (Renata Kulka) Statut: Program wychowawczy szkoły: Dodanie dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:47 (Renata Kulka) Statut: Program profilaktyki: Dodanie załącznika [8_program_profilaktyki.doc] do dokumentu.
14 kwietnia 2011 08:46 (Renata Kulka) Statut: Program profilaktyki: Dodanie dokumentu.
08 listopada 2010 13:54 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Usunięcie załącznika [zapytania_i_odpowiedzi_usluga_sprzatania_sp1.rar] z dokumentu.
08 listopada 2010 13:53 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zapytania_i_odpowiedzi_usluga_sprzatania_sp1.doc] do dokumentu.
08 listopada 2010 13:50 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zapytania_i_odpowiedzi_usluga_sprzatania_sp1.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 14:07 (Renata Kulka) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
03 listopada 2010 13:58 (Renata Kulka) Dane główne: Aktualizacja danych.
03 listopada 2010 12:56 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_7.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:49 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_6.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:48 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_5.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:48 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_4.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:47 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_3.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:47 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [wzor_umowy__usluga_sprzatania_2010.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 12:46 (Renata Kulka) Przetargi: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_w_trybie_art_22_ust1_pkt_14.rar] do dokumentu.
03 listopada 2010 09:22 (Renata Kulka) Aktualności: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_4.doc] do dokumentu.
03 listopada 2010 09:22 (Renata Kulka) Aktualności: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [zalacznik_3.doc] do dokumentu.
03 listopada 2010 09:21 (Renata Kulka) Aktualności: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [wzor_umowy__usluga_sprzatania_2010.doc] do dokumentu.
03 listopada 2010 09:21 (Renata Kulka) Aktualności: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_w_trybie_art_22_ust1_pkt_14.doc] do dokumentu.
03 listopada 2010 09:14 (Renata Kulka) Aktualności: Przetarg nieograniczony na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości...: Dodanie dokumentu.
17 listopada 2009 15:18 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: przedstawiciel klasy VI b- członek Rady Rodziców.
17 listopada 2009 15:18 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
17 listopada 2009 15:16 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
17 listopada 2009 15:15 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: przedstawiciel klasy IIb- zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.
17 listopada 2009 15:13 (Renata Kulka) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: przedstawiciel klasy IIb- zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.
17 listopada 2009 15:09 (Renata Kulka) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel informatyki, wicedyrektor, członek Rady Pedagogicznej.
Ilość wyświetleń: 8081
Realizacja: Superszkolna.pl