Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Przetargi zobacz archiwum »

17 lutego 2017 12:01

Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie"

                                                                                                                                            

                                              

Zaproszenie do składania ofert

                Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Puszczykowie  ul. Wysoka 1 informuje, że przyjmowane są oferty na  zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych salach lekcyjnych znajdujących się w budynku szkolnym

Zakres wykonania prac obejmuje dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanie ich wraz z pełną instalacją i oprzyrządowaniem  we wskazanych pomieszczeniach

Wykaz pomieszczeń objętych montażem instalacji obejmuje następujące pomieszczenia:( wymiary długość, szerokość, wysokość pomieszczeń podane w metrach )

I piętro budynku                                                                                                                                                                               sala nr 2 wym. 8,68 x 6,63 x 3,31

 sala nr 4 wym. 8,68 x 6,62 x 3,31

półpiętro

sala nr 10 wym. 8,46 x 6,68 x 3,44

II piętro budynku

sala nr 11 wym. 8,62 x 6,56 x 3,39

sala nr 12 wym. 8,72 x 6,58 x 3,34

sala nr 14 wym. 8,58 x 6,57 x 3,38

półpiętro

sala nr 20 wym.6,66 x 8, 44 x 3,31

III piętro budynku

świetlica wym. 16,73 x 5,59 x 2,52

 

 charakterystyka urządzeń w salach lekcyjnych

• jednostki wewnętrzne podsufitowe w ilości 7 sztuk,

• minimalna moc chłodnicza urządzeń wewnętrznych minimum 5,0 kW,

• głośność urządzeń na najniższym biegu nie więcej niż 28dB(A),

• sezonowe zużycie energii urządzeń w trybie CO 324kWh/a,

• sezonowe zużycie energii urządzeń w trybie HP 1562 kWh/a,

• wartość SCOP urządzenia nie mniejsza niż 4,21,

• klasa efektywności energetycznej HP urządzeń A+

• zasięg strugi powietrza wynosi 8m dla prędkości powietrza 0,5 m/s,

• zastosowanie czynnika chłodniczego R410a,

• panel naścienny, w języku polskim, podświetlany, z pamięcią do 48h w razie zaniku napięcia oraz

   możliwością ograniczenia temperatury,

• w urządzeniu zewnętrznym sprężarka inwerterowa- podwójna rotacyjna,

• przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną na wolnym biegu nie więcej niż 540 m3/h

• ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej nie więcej niż 46 dB(A),

• zakres pracy w warunkach zewnętrznych do 46°C,

• urządzenie musi posiadać atest higieniczny,

• urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat EUROVENT,

• deklaracja zgodności w języku polskim,

• gwarancja urządzeń minimum 5 lat.

Charakterystyka urządzeń w świetlicy

• jednostki wewnętrzne podsufitowe w ilości 1 sztuk,

• minimalna moc chłodnicza urządzeń wewnętrznych minimum 6,9 kW,

• głośność urządzeń na najniższym biegu nie więcej niż 29dB(A),

• sezonowe zużycie energii urządzeń w trybie CO 429 kWh/a,

• sezonowe zużycie energii urządzeń w trybie HP 2371 kWh/a,

• wartość SCOP urządzenia nie mniejsza niż 4,01,

• klasa efektywności energetycznej urządzeń A+,

• zasięg strugi powietrza wynosi 8m dla prędkości powietrza 0,5 m/s,

• zastosowanie czynnika chłodniczego R410a,

• panel naścienny, w języku polskim, podświetlany, z pamięcią do 48h w razie zaniku napięcia oraz

możliwością ograniczenia temperatury,

• w urządzeniu zewnętrznym sprężarka inwerterowa- podwójna rotacyjna,

• przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną na wolnym biegu nie więcej niż 720 m3/h

• ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej nie więcej niż 48 dB(A),

• zakres pracy w warunkach zewnętrznych do 46°C,

• urządzenie musi posiadać atest higieniczny,

• urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat EUROVENT,

• deklaracja zgodności w języku polskim,

• gwarancja urządzeń minimum 5 lat.

 

Inwestor zapewni moc elektryczną dla systemu klimatyzacji.

 

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w obiekcie objętym zamówieniem.

Do oferty należy  dołączyć :

  1. wykaz co najmniej dwóch obiektów o podobnym charakterze  w których  wykonano  w ostatnich dwunastu miesiącach podobny zakres prac.

  2. Deklaracje właściwości dla zaproponowanych urządzeń oraz materiałów.

Wymagany termin wykonania  zamówienia przy  całkowitym użyciu  materiałów własnych oferenta w zaproponowanych przez zamawiającego  poniżej terminach: 

15,16,17.03.2017r. w godzinach od 8 do 21

10,11,12.03.2017r,      24,25,26.03.2017r.,     31.03,1.04.,2.04.2017r. 

( piątek, sobota, niedziela )rozpoczęcie prac  w piątki po godzinie 13 do 21, w soboty i niedziele od 8 do 19

Zamawiający wymaga podania ofertowej ceny  łącznej ( netto i brutto) za całkowite  wykonanie zadania oraz okresu gwarancji na wykonanie usługi.

 

Oferty prosimy składać do dnia  01.03.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie ul. Wysoka 1 lub adres e-mail: szp1@wp.pl z dopiskiem oferta na montaż klimatyzacji  w budynku szkolnym. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest   Małgorzata Kamińska    Tel. ( 61) 8133 – 461.

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                             Ewa Budzyńska

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2017
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Budzyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2017 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Kulka
Ilość wyświetleń: 795
17 lutego 2017 12:04 (Renata Kulka) - Dodanie załącznika [umowa_klimatyzacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2017 12:04 (Renata Kulka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_klimatyzatory.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2017 12:01 (Renata Kulka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl